Διαμερίσματα "ΑΛΚΜΗΝΗ""
Άγιος Δημήτριος Πηλίου, 37012
Τηλ. Fax: 2426031615, Κιν. 6938 875412
E-mail. alkrinaki@yahoo.gr
MHTE: 0726K112K023380